Associatie onderzoek

Bij neuromarketing research maakt Forum Research gebruik van associatie onderzoek om toegang te krijgen tot het onderbewuste intuïtieve brein. De technieken die worden toegepast in associatie onderzoek, kennen haar oorsprong in de psychologie. Er zijn vele studies gepubliceerd over de toepassing van beelden en associaties in marketing research om toegang te krijgen tot het onderbewuste brein. Bekend is het werk van Gerald Zaltman, emeritus hoogleraar aan de Harvard Business School, die beschrijft dat beelden voor respondenten werken als metaforen voor het verwoorden van hun gevoel en herinneringen. 

Op basis van die inzichten heeft Forum Research eigen neuromarketing research methoden ontwikkeld in de vorm van kwantitatief impliciet klantbelevingsonderzoek en kwalitatief behoeften- en drijfverenonderzoek.

Forum Reserach - Large Image - Landingspagina (WebP)

Kwantitatief associatief onderzoek

Forum Research past de principes van associatief onderzoek toe in online kwantitatieve neuro research. Hiermee krijgen we toegang tot ons intuïtieve onderbewuste brein, daar waar onze behoeften, drijfveren en overtuigingen nestelen en onze emoties worden gevormd. 

In ons impliciet klantbelevingsonderzoek gebruiken we deze online associatieve methode om te ontdekken welke herinneringen aan een merk, product of dienst in ons geheugen zijn opgeslagen. We leggen beelden voor en vragen respondenten hieruit te kiezen en toe te lichten waarom ze dit beeld hebben gekozen. Vervolgens passen we tekstanalyse toe om uit deze herinneringen de dominante emoties te halen en te kwantificeren, met daarbij de aspecten die bepalend zijn voor het ontstaan van die emotie.

Forum Research - Image - Landingspagina 1 (WebP)
Forum Research - Image - Landingspagina 2 (WebP)

Kwalitatief associatief onderzoek

Ook in een kwalitatieve setting zetten we associatief onderzoek in om inzicht te krijgen in de  behoeften en drijfveren die bij klanten of prospects spelen in de context van een specifiek(e) product of dienst. Relevant daarbij is dat de meeste mensen zich niet bewust zijn van hun behoeften, ze bevinden zich in het onderbewuste brein. De simpele vraag: vertel eens wat je behoefte zijn? levert meestal een onjuist of onvolledig antwoord op. Wij passen daarom associatieve neuro research technieken toe om tot het onderbewuste brein door te dringen. 

Het is een intensief onderzoek, waarbij we individuele diepte interviews uitvoeren die vaak een uur of langer duren. Dit kan face to face of online. Het resultaat is een rapport met een overzicht van de meest relevante behoeften, hun onderlinge verband en de drijfveren (diepere behoeften) waaraan ze gerelateerd zijn.