Klantbehoeften en
-drijfverenonderzoek

In de keuzes die we iedere dag maken, spelen onze behoeften en drijfveren een fundamentele rol. Bij vrijwel alles wat we kopen of kiezen vullen we impliciet een behoefte in. Onze drijfveren zijn onze diepste behoeften. Ze vormen de basis voor veel van ons gedrag. Inzicht in behoeften en drijfveren, die in de context van je merk, product of de dienst aanwezig zijn binnen je doelgroep, vormt de basis in de ontwikkelfase van een nieuwe propositie, nieuwe dienstverlening of een nieuwe positionering. De uitdaging daarbij is dat de meeste mensen niet weten wat hun behoeften zijn of wat ze drijft. Behoeften en drijfveren bevinden zich in ons onderbewuste. Forum weet als geen ander hoe behoeften en drijfveren boven water te halen. Dit doen we met neuroresearch technieken in zowel B2C als B2B en in commerciële en not-for-profit markten.

Forum Reserach - Large Image - Landingspagina (WebP)

Hoe pakken we het aan?

Achterhalen van klantbehoeften en -drijfveren vraagt om diepgaand onderzoek met behulp van interviews. Bij de opzet van de interviews, is het van belang te beseffen dat mensen zich vaak niet bewust zijn van hun behoeften. Ze zitten in ons onderbewuste intuïtieve systeem. Daarom zetten we bij het achterhalen van klantbehoeften associatieve technieken in. Met gebruik van beelden kunnen we achterhalen wat er in het onderbewuste brein van de respondenten zit. Dit vraagt wel om specifieke vraagstellingen, waarbij we samen met de respondent steeds dieper gaan graven naar het waarom achter elk gegeven antwoord.

Forum Research - Image - Landingspagina 1 (WebP)
Forum Research - Image - Landingspagina 2 (WebP)

Op zoek naar de drijfveren

Onderzoek naar klantbehoeften en -drijfveren is intensief onderzoek. Klantbehoeften zijn individueel bepaald. We voeren daarom individuele diepte-interviews uit. Dit kan zowel face-to-face als online via Teams of Zoom. Deze persoonlijke interviews duren over het algemeen minstens één uur. We nemen de gesprekken op en in de analyse gaan we op zoek naar behoeften die de respondent expliciet of impliciet heeft geuit. Door de gevonden klantbehoeften van alle respondenten naast elkaar te zetten en te clusteren achterhalen we drijfveren. Dit zijn de diepere behoeften die in de context van de onderzochte thema spelen en die ver in ons onbewuste brein zijn weggestopt.

Succesverhalen

In de afgelopen 3 jaar hebben we klantbehoeften en -drijfverenonderzoek uitgevoerd voor onder meer:

Forum Research - Image - Landingspagina 3 (WebP)

Forum heeft intrinsieke motivatie en drijfveer om uit te zoeken wat mensen drijft en interesseert. Wetende hoe dit te vertalen naar leesbare, professionele en op wetenschappelijke onderzoeken gestoelde referenties.” 

- Gemeente Breda -