Forum Reserach - Large Image - Onze aanpak 1 (WebP)

Onze aanpak

Veruit de meeste keuzes maken we intuïtief 

Onze intuïtie is van grotere invloed op ons doen en laten dan we denken. We proberen ons handelen en de keuzes die we maken veelal te rationaliseren. Echter mensen worden in hun gedrag aantoonbaar sterker gedreven door hun intuïtie (gevoelsmatige aspecten) en veel minder door hun cognitie (bewust nadenken). 

Het is zaak dat we, als vaak zakelijk en rationeel gestuurde organisaties, meer aandacht gaan hebben voor emoties en de factoren die bepalend zijn voor het ontstaan hiervan. Forum weet wat mensen beweegt. We hebben neuro research methoden waarmee we rechtstreeks aftappen van het intuïtieve systeem. We helpen jou bij de ontwikkeling van nieuwe proposities of positionering en we zetten onze methoden in bij de evaluatie van bestaande proposities, relaties met klanten en medewerkers of de evaluatie van customer en medewerker journeys.

Forum Research - Image - Onze aanpak 2 (WebP)

Klantbehoefte en -drijfverenonderzoek

Inzicht in behoeften, overtuigingen en drijfveren, die in de context van het product of de dienst aanwezig zijn binnen je doelgroep, vormt de basis in de ontwikkelfase van een nieuwe propositie, nieuwe dienstverlening of een nieuwe positionering. 

Impliciet belevingsonderzoek

In de operationele fase is een consistente klantbeleving cruciaal voor het bouwen aan emotionele connectie (loyaliteit). We evalueren bestaande diensten, relaties of klantreizen met belevingsonderzoek waarin we met behulp van tekstanalyse klantemoties meten. 

Forum Research - Image - Onze aanpak 1 (WebP)

Impliciet werkgeluk onderzoek

Werken aan werkgeluk start met luisteren naar medewerkers. Ons impliciet werkgeluk onderzoek geeft inzicht in zowel de cognitieve als intuïtieve factoren die bepalend zijn voor werkgeluk.

“Wij proberen altijd het intuïtieve systeem af te tappen, dit is bijna altijd dominant.”

- Yvette van der Weele, Forum Research -