Bewonersonderzoek, maar dan anders

Gemeenten en corporaties hebben met regelmaat behoefte aan informatie betreffende hun bewoners of inwoners en laten daarom bewonersonderzoek uitvoeren. Forum Research ondersteunt corporaties en gemeenten met het uitvoeren van deze onderzoeken. Daarbij is onze aanpak altijd om open te luisteren naar de bewoners (of inwoners). 

Forum heeft innovatieve onderzoeksmethoden ontwikkeld, waarbij we veel open vragen stellen en met slimme technieken de kern uit de open antwoorden kunnen halen. We gaan op zoek naar wat zich in het onderbewuste intuïtieve brein van de bewoner afspeelt. Naar hoe de bewoner het wonen beleeft, wat zijn behoeften zijn en welke attitude deze heeft naar de corporatie of gemeente.

Forum Reserach - Large Image - Landingspagina (WebP)

Woonbelevingsonderzoek

Met een woonbelevingsonderzoek krijgt iedere gemeente of woningcorporatie inzicht in hoe de bewoner of inwoner het wonen beleeft. Van belang daarbij is dat een beleving een gevoel is, een emotie, en dus geen beoordeling! In de praktijk zien we echter dat veel onderzoek, dat als woonbelevingsonderzoek moet doorgaan, een lange lijst met vragen en stellingen bevat, die de bewoner mag scoren. 

Forum stelt slechts enkele (vooral open) vragen, waarmee we op zoek gaan naar wat in het onderbewuste intuïtieve brein van de inwoner of bewoner zit, daar waar een beleving zich vormt. Slechts een paar vragen, ongestuurd en volledig vanuit de bewoner. Hierbij passen we tekstanalyse toe om uit de antwoorden van de inwoner de factoren te halen die bepalend zijn voor zijn of haar beleving.

 

Forum Research - Image - Landingspagina 1 (WebP)
Forum Research - Image - Landingspagina 2 (WebP)

Kwalitatief bewonersonderzoek

Kwalitatief bewonersonderzoek geeft inzicht in de behoeften en drijfveren van bewoners of inwoners in de context van een bepaald thema. Voorbeelden van thema’s zijn verduurzaming, gezondheid, saamhorigheid of plannen voor grote projecten die in of rond de bebouwde omgeving moeten plaatsvinden. 

Uitdaging hierbij is dat mensen vaak helemaal niet weten wat hun behoeften zijn. Behoeften zijn veelal latent, ze zitten in ons onderbewuste. Met een zogenaamd behoeften- en drijfveren onderzoek weten we met neuro research technieken toegang te krijgen tot het onderbewuste intuïtieve brein, daar waar behoeften en drijfveren (diepe behoeften) zich hebben genesteld. We zoeken daarbij naar de consensus: welke behoeften en drijfveren komen overeen onder de bewoners, in de context van het onderzochte thema. Als resultaat van dit onderzoek presenteren we deze behoeften en drijfveren in een consensus map, waarbij ook onderliggende verbanden duidelijk worden. Kwalitatief bewonersonderzoek geeft zo de basis bij de inrichting van beleid.