Mensgericht bewonersonderzoek

Hoe blijf je als woningcorporatie of gemeente in contact met je belangrijkste stakeholder, je bewoner? Hoe achterhaal je behoeften van bewoners, zodat je de juiste beleidskeuzes richting de toekomst kunt maken?  

Woningcorporaties en gemeentes werken hard aan het terugbrengen van verbinding tussen buren en binnen buurten. Bij woningcorporaties bevinden zich daarbij steeds meer kwetsbare mensen binnen de doelgroep. Woningcorporaties en gemeentes willen voorkomen het contact met de burger kwijt te raken. Des te belangrijker is het dat je weet wat er achter de voordeur bij bewoners speelt.

Met ons woonbelevingsonderzoek ontdek je wat er achter voordeuren, binnen buurten en binnen wijken leeft. Niet met ellenlange vragenlijsten, maar met enkele slimme vragen en slimme technologie helpen we je om de juiste beleidskeuzes te maken. Ga aan de slag met mensgericht bewonersonderzoek!

Forum Reserach - Large Image - Landingspagina (WebP)
Forum Research - Image - Landingspagina 1 (WebP)

 

 

 

Van vragen stellen naar luisteren

Met een woonbelevingsonderzoek krijgt iedere gemeente of woningcorporatie inzicht in hoe de bewoner of inwoner het wonen beleeft. Forum doet dat bewust niet met een lange lijst met cijfervragen en stellingen. Mensen denken immers niet in cijfers en iedere stelling is gevoelig voor interpretatie. Forum luistert! 

 

Whitepaper: De mensgerichte woningcorporatie

Veel woningcorporaties zijn in transitie van een vastgoedfocus naar een focus op bewoners. Woningcorporaties willen bijdragen aan fijn wonen. En dat is niet zomaar wat, want fijn wonen is het fundament van een fijn leven. Wil je met fijn wonen aan de slag, dan vraagt dat echter een heel andere manier van besturen en monitoren. Woonbeleving is immers voor iedereen verschillend. Hoe zorg je er dan voor dat je bij alle bewoners weet wat er achter de voordeur speelt? Lees in ons whitepaper hoe je dit als woningcorporatie kunt aanpakken. Ook geven we je een inkijkje in de mensgerichte strategie van Woonbedrijf en hoe zij hier met woonbelevingsonderzoek invulling aan geven. 

Forum-Research-Whitepaper-Download-Sectie-V3_11zon.webp
Forum Research - Image - Landingspagina 2 (WebP)

 

 

 

Achter de voordeur

Forum heeft het bewonersonderzoek heruitgevonden. Wij starten bij de bewoner, wat deze denkt, voelt, beleeft en wat zijn behoeften zijn. Iedere bewoner vertelt zijn eigen verhaal, online of op papier. We komen zo achter de voordeur! Met de nieuwste technologie vertalen we al die bewonersverhalen naar aandachtspunten en prioriteiten per wijk, buurt of wooncomplex. De verhalen blijven daarbij bewaard, zodat je zelfs met individuele cases aan de slag kunt. Alles volledig ongestuurd en verwoord vanuit de bewoner.