De waarde van imago onderzoeken

Je imago onderzoeken doe je typisch onder de totale markt waar je je op richt. De doelgroep is daarmee veel breder dan bij een klanttevredenheids- of klantbelevingsonderzoek, waarbij je je beperkt tot je huidige klanten. Voor grote merken, die een massamarkt bedienen, is het imago een van de belangrijkste factoren die de waarde van het merk en daarmee de onderneming bepaalt. Imago is daarbij te definiëren als de collectie van alle herinneringen en daarmee gepaard gaande emoties, in relatie tot het merk, die in het brein van de doelgroep zitten.

Forum Reserach - Large Image - Landingspagina (WebP)

Innovatief imago onderzoek

Forum Research heeft een innovatieve methode voor imago onderzoek ontwikkeld. Waar in traditioneel imago onderzoek een lijst met imago aspecten wordt voorgelegd en gescoord, maakt Forum Research gebruik van neuro research technieken. We achterhalen zowel actieve herinneringen als herinneringen die ver weggestopt zitten in het onderbewuste brein. Dit doen we met open vragen en leggen dus geen lijst met aspecten voor. Uit de open teksten halen we, met behulp van tekstanalyse, de emoties die de doelgroep heeft bij het merk en de factoren die bepalend zijn voor die emotie. Dit noemen we impliciet meten. Doordat we geen gebruik maken van lijsten met aspecten sturen we mensen veel minder een bepaalde richting op, en halen we naar boven wat er echt in het hoofd van de doelgroep zit. Het startpunt voor onze meting is de herinnering in het brein van de doelgroep in plaats van een intern opgestelde aspect-lijst. Met minder vragen halen we daarmee aanzienlijk betere informatie op.

Forum Research - Image - Landingspagina 1 (WebP)
Forum Research - Image - Landingspagina 2 (WebP)

Imago onderzoek, wat kan ik ermee?

Met een Forum Research imago onderzoek bepalen we wat de positie is van jouw merk in het onderbewuste brein van je doelgroep. Daarbij nemen we in het onderzoek ook één of meerdere van je concurrenten mee. Dit biedt de mogelijkheid om vast te stellen op welke aspecten jouw merk onderscheidend is en laat zien zien waar relatieve zwakten zitten in je imago. Dit vormt de basis voor de ontwikkeling van een communicatiestrategie of een communicatiecampagne.