Impliciet werkgeluk
onderzoek

De mate waarin je Werkgeluk beleeft, heeft grote invloed op je gedrag binnen een organisatie. Medewerkers die gelukkig zijn in hun werk zijn meer betrokken, aantoonbaar productiever, hebben een lager verzuim en werken beter samen in teams. Werkgeluk is een beleving, die wordt gevormd in ons onderbewuste intuïtieve brein. Deze beleving ontstaat geleidelijk op basis van waarnemingen en ervaringen. Daarbij spelen functionele aspecten zoals arbeidsvoorwaarden of kwaliteit van het werkgeverschap een rol, maar zeker ook emotionele, zoals je gewaardeerd voelen. Sterker nog: emotie blijkt het sterkst bepalend voor ons gedrag en de keuzes die we in de toekomst maken. Maar emotie is ook de grote onbekende: de meeste organisaties richten zich alleen op de functionele aspecten van hun werkgeverschap. Daarom ontwikkelde Forum impliciet Werkgeluk onderzoek. Hiermee achterhalen we emoties van medewerkers en de factoren die bepalend zijn voor het ontstaan van die emoties. Dit doen we met neuro research, online en realtime.

Forum Reserach - Large Image - Landingspagina (WebP)

Hoe pakken we
het aan?

Met impliciet Werkgeluk onderzoek achterhalen we welke indruk het werk, het werkgeverschap of menselijke interacties hebben gemaakt op het onderbewuste intuïtieve brein van de medewerker. Welke herinneringen zijn blijven hangen? Welke emotie gaat hiermee gepaard? En welke behoeften of motivatoren zijn bepalend voor de mate van Werkgeluk of juist het ontbreken hiervan? We passen hierbij neuroresearch technieken toe en zetten automatische tekstanalyse in voor het herkennen van emoties en de duiding van de motivatoren. Zo krijg je een cijfermatig beeld van de mate van Werkgeluk.

Forum Research - Image - Landingspagina 1 (WebP)
Forum Research - Image - Landingspagina 2 (WebP)

Wat is het
verschil?

In traditionele medewerker-tevredenheid- of eNPS-metingen geef je cijfers of zet je vinkjes bij stellingen. Daarmee wordt een beroep gedaan op je cognitieve brein (bewust nadenken). Werkgeluk ontstaat echter met name op basis van intuïtie (gevoel). En dat onderdeel mis je volledig als je alleen met behulp van cijfervragen of stellingen meet. In ons impliciet Werkgeluk onderzoek nodigen we medewerkers met slimme vragen uit om in hun eigen woorden hun beleving te delen. Uit de open verhalen halen we zowel de cognitieve als intuïtieve factoren die bepalend zijn voor hun mate van Werkgeluk. Dat geeft een completer beeld en de juiste basis om te gaan werken aan Werkgeluk.

Hoe zet ik
het in?

Werken aan Werkgeluk start wat ons betreft met dialoog tussen leidinggevenden en teams. Bij traditioneel medewerker-onderzoek ligt de focus op het vastleggen van een KPI of het scoren van de onderneming ten opzichte van een benchmark. Wij leggen de nadruk op leren en verbeteren.
Ons impliciet Werkgeluk onderzoek levert open verhalen van medewerkers. In hun eigen woorden beschrijven ze hoe zij hun werk beleven. Dit is een uitstekend startpunt voor een dialoog tussen medewerkers en hun leidinggevende. En dialoog is de basis om te werken aan Werkgeluk. Dit vraagt natuurlijk wel om een goede voorbereiding van leidinggevenden, zodat het juiste gesprek met de juiste insteek gevoerd wordt. Een cruciaal element, waarbij we op basis van onze ervaring graag meedenken.

Forum Research - Image - Landingspagina 4 (WebP)
Forum Research - Image - Landingspagina 3 (WebP)

Succesverhalen

Momenteel passen we Werkgeluk onderzoek toe bij onder meer de volgende klanten:

“De kunst is om zulk leuk werk te hebben, dat je elke maand verrast bent dat je ervoor betaald krijgt.”

- Loesje -