Met neuro research toegang tot het onderbewuste brein

Forum Research tapt met neuro research technieken rechtstreeks af van het onderbewuste intuïtieve brein. We leveren zo cruciale inzichten in de factoren die bepalend zijn in de keuzes die je klanten maken.

Dankzij de inzichten uit het wetenschappelijk onderzoek van nobelprijswinnaar Daniel Kahneman, weten we dat we het overgrote deel van de onze keuzes intuïtief (gevoelsmatig) maken. Dit intuïtieve keuze proces vindt plaats in ons onderbewuste. Traditioneel marktonderzoek triggert voornamelijk onze cognitie (bewust nadenken) en levert geen informatie uit het intuïtieve systeem. Neuroresearch bij Forum levert die inzichten wel, waardoor je inzicht krijgt in de factoren die er echt toe doen waar het gaat om de keuzes die je klanten maken.

Forum Reserach - Large Image - Landingspagina (WebP)

Neuromarketing research, hoe werkt dat?

Bij neuromarketing research is het als gezegd van belang toegang te krijgen tot het onderbewuste intuïtieve brein. Forum Research maakt hiertoe gebruik van technieken die haar oorsprong kennen in de psychologie: associatie onderzoek, met behulp van beelden. Er zijn vele studies gepubliceerd over het gebruik van associaties en beelden om toegang te krijgen tot het onderbewuste brein. Bekend is het werk van Gerald Zaltman, emeritus hoogleraar aan de Harvard Business School. Op basis van die inzichten heeft Forum Research eigen neuromarketing research methoden ontwikkeld voor zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek. Deze methoden sluiten enerzijds naadloos aan bij de bekende marketing research praktijk en maken anderzijds gebruik van kunstmatige intelligentie.

Forum Research - Image - Landingspagina 1 (WebP)
Forum Research - Image - Landingspagina 2 (WebP)

Forum research neuro onderzoek

Forum neuro onderzoek werkt op basis van beelden. 

In online kwantitatief onderzoek leggen we beelden voor, waarop we open associaties uitvragen. Dit kan zijn over een recent doorlopen customer journey, over een merk of product in algemene zin, over wonen en de woonomgeving, over een communicatieboodschap enz. De open antwoorden die mensen geven analyseren we realtime met behulp van kunstmatige intelligentie. Hiermee halen we uit open teksten emoties en de factoren of aspecten die leiden tot de totstandkoming van die emotie. We noemen deze methode impliciet belevingsonderzoek.

In kwalitatief onderzoek leggen we in individuele diepte interviews (face-to-face of online) beelden voor, waarna we middels interviewtechnieken (bijvoorbeeld laddering) steeds dieper weten door te dringen tot behoeften, drijfveren en overtuigingen van klanten. We noemen dit behoefte en drijfverenonderzoek.