De waarde van behoefte onderzoek

Met een behoefte onderzoek achterhaal je de factoren die in sterke mate bepalend zijn voor de keuzes die jouw klanten of prospects maken. Een behoefteonderzoek vormt daarmee de basis voor succes in geval je een nieuw product op de markt wil brengen, een customer journey wilt optimaliseren, je merk opnieuw wilt positioneren enzovoort. 

Van belang is te beseffen dat mensen producten kopen of diensten afnemen om hun behoeften te vervullen. Deze behoeften zijn lang niet altijd functioneel. Meestal zijn deze behoeften ook emotioneel. Zo bezoeken we een restaurant niet alleen omdat we honger hebben, maar ook omdat we behoefte hebben aan gezelligheid of ons culinair willen laten verrassen. Een behoefte onderzoek haalt deze behoeften naar boven, evenals de diepere behoeften, de zogenaamde drijfveren.

Forum Reserach - Large Image - Landingspagina (WebP)

Wat is behoefteonderzoek

Een goed behoefteonderzoek brengt de behoeften en drijfveren in kaart die bij je klanten of prospects spelen in de context van jouw product of dienst. Besef daarbij dat de meeste mensen zich niet bewust zijn van hun behoeften, ze bevinden zich in ons onderbewuste brein. De simpele vraag: vertel eens wat je behoefte zijn? Levert meestal een onjuist of onvolledig antwoord op. Wij passen daarom neuro research technieken toe om tot het onderbewuste brein door te dringen. Het vraagt om een intensief, kwalitatief onderzoek, waarbij we individuele diepte interviews uitvoeren die vaak een uur of langer duren. Het resultaat is een rapport met een overzicht van de meest relevante behoeften, hun onderlinge verband en de drijfveren (diepere behoeften) waaraan ze gerelateerd zijn.

Forum Research - Image - Landingspagina 1 (WebP)
Forum Research - Image - Landingspagina 2 (WebP)

Behoefteonderzoek model

Bij behoefteonderzoek hanteren we een behoefteonderzoek model dat ontwikkeld is door Bain & Company. In dit model zijn de diepere klantbehoeften (drijfveren) geclusterd in een piramide, waarbij 4 niveaus worden onderscheiden. Onderaan in het model staan de functionele drijfveren. Deze zijn altijd en bij alle producten en diensten van toepassing. Daarboven de emotionele drijfveren, gevolgd door levensverrijkende drijfveren en social impact. Hoe hoger in de piramide hoe sterker de drijfveer, maar ook hoe specifieker en selectiever de groep waarop de drijfveer betrekking heeft. Succesvolle merken weten op meerdere drijfveren en niveaus in te spelen.

Forum Research heeft veel ervaring met behoefte onderzoek en de toepassing van het behoefteonderzoek model in zowel B2C als B2B markten en in profit en not for profit markten.