Marketing research: beter inzicht in het gedrag van jouw klanten

In de kern is veel marketing research gericht op gedrag van klanten: met marketing research meten we klantgedrag, de factoren die bepalend zijn voor dit gedrag en we passen marketing research toe om te begrijpen hoe we dit gedrag in ons voordeel kunnen beïnvloeden. 

Forum Research heeft innovatieve marketing research methoden ontwikkeld die hier beter inzicht in geven dan traditionele methoden, zoals tevredenheidsonderzoek of NPS-metingen. We doen dit door kennis uit het vakgebied behavioral economics toe te passen in onze onderzoeken. Behavioral economics is onderdeel van de studie psychologie en richt zich op het proces van economische keuzes die individuen en organisaties maken.

Forum Reserach - Large Image - Landingspagina (WebP)

Toepassing behavioral economics in marketing research

Vanuit behavioral economics weten we dat er, bij het maken van economische keuzes, in ons brein twee systemen actief zijn: cognitie (bewust nadenken) en intuïtie (gevoelsmatig). Wetenschappelijk is aangetoond dat intuïtie veruit het dominante systeem is bij het maken van keuzes. Ofwel: we kiezen met ons gevoel. Daarbij maken we onszelf graag wijs dat we bewuste en weloverwogen keuzes maken.

Traditionele marketing research methoden werken vaak met cijfer-vragen, stellingen of het beoordelen van aspecten. Bij de beantwoording van die vragen wordt vooral een beroep gedaan op het cognitieve systeem; we denken na en geven een logisch antwoord. De processen die zich in het intuïtieve systeem afspelen, komen in deze traditionele marketing research methoden niet aan bod.

Forum Research - Image - Landingspagina 1 (WebP)
Forum Research - Image - Landingspagina 2 (WebP)

Innovatie marketing research door Forum Research

Forum Research heeft zich de afgelopen jaren toegelegd op het innoveren van marketing research, waarbij we neuro research methoden hebben ontwikkeld om de processen die in het intuïtieve brein plaatsvinden te meten en zo beter inzicht te krijgen in de factoren die onze keuzes echt bepalen. De uitdaging daarbij is dat intuïtie wordt gevormd in het onderbewuste. De basis van onze marketing research methoden is het gebruik van beelden (foto’s). Ons intuïtieve brein is namelijk sterk associatief. Door de toepassing van beelden verkrijgen we toegang tot het intuïtieve brein en kunnen we achterhalen welke gedachten en gevoelens van invloed zijn geweest bij het maken van keuzes. Daarbij passen we tekstanalyse toe om de bepalende factoren te ontdekken en kwantificeren. We meten zo de impliciete klantbeleving.