Gemeente Breda

Gemeente Breda speelt evanals andere gemeenten een belangrijke rol in de energietransitie. De ambitie ligt daarbij hoog en de tijd dringt. Een cruciale factor bij het welslagen van plannen en samenwerkingen is dat bewoners worden meegenomen in de plannen. Het gaat immers om hun woning, hun thuis. De vraag daarbij is: hoe krijgen we die bewoners in beweging?

Forum Research - Image - Succesverhalen 1 (WebP)
Forum Research - Image - Succesverhalen 2 (WebP)

Drijfveren en belemmeringen

Forum heeft voor de Gemeente Breda een kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder woningeigenaren. Met behulp van associatieve technieken brachten we in kaart welke hindernissen en (onderbewuste) drijfveren er spelen onder bewoners, om al dan niet te participeren in de energietransitie. Bij de analyse hebben we gefocust op de consensus: wat verbindt bewoners? Welke elementen spelen er onder een ruime meerderheid van de mensen? En waar kan de Gemeente Breda mee aan de slag om met een gerichte aanpak de energietransitie tot een succes te maken.

“Forum heeft intrinsieke motivatie en drijfveer om uit te zoeken wat mensen drijft en interesseert. Wetende hoe dit te vertalen naar leesbare, professionele en op wetenschappelijke onderzoeken gestoelde referenties..”

- Gemeente Breda -