De 8 Plutchik emoties

De Plutchik emoties vormen een van ‘s werelds meest gebruikte emotie modellen, ook wel het Plutchik emotiewiel genoemd. Forum Research gebruikt het Plutchik emotiewiel bij het classificeren van emoties uit impliciet belevingsonderzoekimago onderzoek of medewerker onderzoek. Een voordeel van het model met de 8 Plutchik emoties is dat het een gebalanceerd model is: tegenover elke emotie staat de omgekeerde emotie. Tegenover vreugde staat verdriet, tegenover hoop staat verrassing, enzovoort. Daarnaast onderscheidt het Plutchik emotiewiel per emotie verschillende intensiteiten. Elke emotie kent een intense en een afgezwakte vorm. Zo is de intense vorm van vreugde extase en de afgezwakte vorm sereniteit. 

 

Forum Reserach - Large Image - Landingspagina (WebP)

Het belang van de intensiteit van Plutchik emoties

Het meten van de intensiteit van de Plutchik emoties die klanten of medewerkers hebben rond een merk, product of het werkgeverschap is vanuit een marketing of werkgever perspectief van groot belang. Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman heeft in zijn baanbrekende onderzoeken aangetoond dat hoe intenser de emotionele beleving is, des te dieper deze in het geheugen wordt gegrift en hoe langer we deze beleving onthouden. Dit maakt dat de impact van de beleving op toekomstige keuzes van onze klanten of medewerkers groter is. Forum meet daarom niet alleen welke emoties bij medewerkers of klanten aanwezig zijn, maar ook de intensiteit van deze emoties. Dit maakt het wiel met de Plutchik emoties het beste model voor het classificeren van deze emoties.

 

Forum Research - Image - Landingspagina 1 (WebP)
Forum Research - Image - Landingspagina 2 (WebP)

Hoe werkt het meten van Plutchik emoties?

Het meten van Plutchik emoties is de specialiteit van Forum Research. In de afgelopen jaren hebben we veel onderzoek gedaan naar de beste manier om emoties te achterhalen bij klanten, prospects en medewerkers. 

Een van de randvoorwaarden om emoties te meten, is dat je de goede vragen stelt. Zo is gebleken dat uit de open toelichtingen uit tevredenheids- of NPS vragen nauwelijks emoties gehaald kunnen worden. Deze vraagtypen appelleren aan het bewuste cognitieve systeem in ons brein, terwijl emoties worden gevormd in het onderbewuste intuïtieve systeem. 

Forum past daarom kwantitatief associatie onderzoek toe. Zo weten we door te dringen tot het intuïtieve systeem van klanten, prospects en medewerkers. Vervolgens zetten we kunstmatige intelligentie, in de vorm van zelf ontwikkelde tekstanalyse, in om uit de open toelichtingen de Plutchik emoties en de intensiteit hiervan te classificeren.