Woonbedrijf

Wooncorporatie Woonbedrijf heeft in haar ondernemingsplan besloten niet langer de stenen maar de bewonersbeleving centraal te zetten. Daarbij ontstond de behoefte aan nieuwe KPI’s en een nieuw meetinstrument om deze KPI’s op regelmatige basis te toetsen onder bewoners.

960x1080-image-6.jpg
960x1080-image-7.jpg

Innovatief belevingsonderzoek

Forum heeft Woonbedrijf aangeraden de Net Emotion Value als KPI te omarmen en daarbij een innovatief belevingsonderzoek ontwikkeld. Daarin is de focus is verlegd van vragenstellen naar luisteren. Met associatieve open vragen is de bewonersbeleving uitgevraagd, waarbij tekstanalyse is toegepast om per open antwoord het onderwerp en de resulterende emotie vast te stellen.

“Hand in hand lerende in wat we met het belevingsonderzoek kunnen betekenen voor onze bewoners. Wat ik prettig vind is de gelijkwaardigheid in de gesprekken, de professionaliteit als het aankomt op advies, dat er gedacht wordt in mogelijkheden en dat jullie niet schuwen om nieuwe opties aan te dragen en te verkennen. Forum opent een wereld naar nieuwe opties. ”

- Woonbedrijf -